Κρήτης 5, Δράμα, Δράμας - Τ.Κ.: 66100

Τηλέφωνο: 6984284333

E-mail: info@tolaconstruction.gr

Υπεύθυνος: MIRDASH TOLA

Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 4030

Ιστοσελίδα: http://www.tolaconstruction.gr